משרד החינוךאתר ההתייעצות

יחד מובילים חינוך: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
לקראת יום החשיבה המערכתי שמקיים משרד החינוך בנושא שותפות עם הרשויות המקומיות, פתחנו זירת דיון, אליה זומנו נציגי משרד החינוך ואגפי החינוך ברשויות. חשוב לנו לשמוע את דעתכם