משרד החינוךאתר ההתייעצות

הוראת ספרות בבית הספר היסודי: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

קריאת ספרות יפה בבית הספר נועדה בעיקר להעניק חוויות והתנסויות אסתטיות שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את עצמם ואת זולתם, יפתחו את הדמיון ואת האינטלקט, יפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ואת היכולת להעריך יצירות ספרות.

המפגש עם מגוון יצירות הקשורות לעולמם של התלמידים, וגם לעולמות המרוחקים מהם, יחזק את השתייכותם לחברה ולקהילה, יתרום לבניית הזהות האישית שלהם ויאפשר להם גישה לעולמות אחרים בדרך מיוחדת של חשיבה שלא ניתן להשיגה בקריאה של סוגי שיח לא ספרותיים.

דרך הספרות התלמידים מוזמנים להכיר את האחר ולהבין לליבו, למצוא חברים ספרותיים שאפשר לאהוב, להעריך או לבקר. ילדים צעירים יכולים לקבל השראה מאופן ההתמודדות של הגיבורים בספרים עם קשיים ועם דילמות ערכיות, למצוא דרכים אל הדמיון ואל החלום, ולפעמים אפילו אל הנחמה ואל התקווה. כדי לאפשר את כל אלה הוראת הספרות מחייבת רגישות רבה מצד המורים. על המורה לאפשר לתלמידים מפגש אינטימי עם השיר או עם
הסיפור, ויחד עם זאת להציע תיווך שיאפשר הבנה של הטקסט הספרותי אך יותיר מקום
לפרשנות ולעיבוד אישי.

דרך הוראה מתאימה תעורר את התלמידים להפיק הנאה וחוויה אסתטית-רגשית מהיצירות, ובד-בבד תוביל אותם – באמצעות שיח כיתתי, באמצעות התבוננות בשפה ובסגנון ובאמצעות פיתוח של הבנת הכתוב בממדים שונים – לבחינה של השתמעויות אישיות וחברתיות מן היצירה. השתמעויות אלה עשויות להשתנות מקורא לקורא ואף מקריאה לקריאה.

עידוד הקריאה של ספרות יפה הוא אחד היעדים המרכזיים בהוראת עברית. ספרי קריאה הם חלק בלתי נפרד מיצירות הספרות המחייבות שבתוכנית הלימודים וכן מרשימת ספרי הלימוד המאושרים לרכישה. לספר ערך תרבותי, לימודי וחינוכי. קריאת ספרים
תורמת להרחבת האופקים ולהעשרת אוצר המילים, מאפשרת דיון בסוגיות חברתיות ובדילמות אישיות וחושפת את התלמידים לעברית יפה ולכתיבה בעלת ערך אסתטי.


לאור זאת, נשאלת השאלה- כיצד ראוי וכדאי לשלב הבנת נקרא ועידוד קריאה בהוראת ספרות? האם מדובר במטרות ובמהלכים דידקטיים נפרדים? האם אפשר או נכון לשלבם זה בזה?