משרד החינוךאתר ההתייעצות

חדשנות לתהליכי הפיתוח המקצועי: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

ברצוננו לבחון את היכולת שלנו לגבש תובנות על בסיס חכמת הקבוצה. נרצה לחשוב יחד איתך כיצד ניתן, באמצעות טרסנפורמציה דיגיטלית, לשפר את תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה על מנת לשפר את התוצאות - הן ברמת ההוראה של המורים והן ברמת הלמידה של התלמידים. אילו שינויים ותהליכים יכולים להביא לקפיצת מדרגה בתחום?

מידע נוסף

כחלק מהחשיבה נשמח שתעבדו על פי מודל לחשיבה עיצובית ומודל טרנספורמציה דיגיטלית המתואר (כאן)

מה הלאה?
בהמשך, נפתח את החשיבה לתהליך יחד עם מנהל עובדי הוראה ואת התובנות המרכזיות נביא להאקטון במסגרתו נרצה לייצר פתרונות לתובנות שיעלו.