משרד החינוךאתר ההתייעצות

החברה למתנ"סים מעדכנת אסטרטגיה: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

אנו מעוניינים שהמרכז הקהילתי (מתנ"ס) יחבר בין תושבים מאוכלוסיות ומגזרים מגוונים וייצור קהילה חזקה תומכת, שבה כולנו משמעותיים, שייכים ומעורבים.

מידע נוסף

החברה למתנסים הנה חברה ממשלתית באחריות משרד החינוך וייעודה בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית, התורמות לעיצוב חברה חסונה ומתקדמת. תכניות החברה מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי ושייך.

החברה למתנ"סים מפעילה 185 מרכזים קהילתיים ( 800 שלוחות) בכל רחבי הארץ. המרכזים הקהילתיים פרושים גיאוגרפית מדן ועד אילת ונוגעים בכל האוכלוסיות ובכל צורות ההתיישבות. כ-2 מיליון תושבים שותפים במגוון פעילויות של המרכזים הקהילתיים.

המרכזים הקהילתיים (מתנ"סים ) מכוונים לקידום החיבור של כלל התושבים מאוכלוסיות ומגזרים שונים ומגוונים. המרכזים הקהילתיים (מתנ"סים) מכוונים לעידוד השתלבות ומעורבות חברתית ולחיזוק הזהות המקומית, במטרה ליצור קהילה חזקה, מעורבת ותומכת.

בפתח שנת היובל לחברה למנס"ים וכחלק מתהליך עדכון האסטרטגיה שהותנע בימים אלו, חשוב לנו להתייעץ עם קהלים מגוונים ורחבים לגבי המשך דרכינו.