משרד החינוךאתר ההתייעצות

חמ"ד לתמיד - הקשר בין החמ"ד לבוגריו: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

משפחת החמ"ד רואה חשיבות גדולה מאוד בקשר עם הבוגרים גם לאחר שסיימו את חוק לימודיהם.

בבתי חינוך רבים פועלים מיזמים שונים בהם:

ערבי בוגרים, הכוונת בוגרים, ליווי לחיי משפחה, הודעות סמס חודשיות ועוד..

אנו מבקשים ללמוד כיצד נכון להמשיך ולחזק את הקשר בין מוסדות החינוך לבוגרים ולבוגרות.