משרד החינוךאתר ההתייעצות

חמ"ד לתמיד - הקשר בין החמ"ד לבוגריו

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""