משרד החינוךאתר ההתייעצות

הזדמנות אמיתית להשפיע על עתיד הילדים: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

המועצה לגיל הרך הוקמה מתוקף חוק על ידי המדינה בשנה החולפת, כדי לספק מענה מיטבי לצרכי הילדים מלידה ועד גיל שש.

בימים אלו, מגבשת המועצה לגיל הרך מדיניות לאומית ותכנית שתשמש בסיס לכלל הגופים הפועלים בתחום הגיל הרך בישראל

התכנית מעמידה את צרכי הילדים בגילאי לידה עד שש במרכז, ומטרתה לשפר את המענים הניתנים להם בראיית ההורים והמשפחה, הקהילה ומסגרות החינוך והטיפול.

במסגרת גיבוש התכנית, נשמח לשמוע דעתכם כהורים או כנשות ואנשי מקצוע בתחום חשוב זה.

ניתן ואף רצוי להוסיף התייחסות לתשובתכם גם לתחומים שטרם צוינו.

מידע נוסף

בשנים האחרונות מתגברת בעולם ההכרה בחשיבות ההשקעה בילדים כבר בגיל הרך על מנת לסייע להתפתחות מיטבית –
קוגניטיבית, רגשית, חברתית ופיזית, ובחשיבות אבחון וטיפול מוקדם במוגבלויות ובמצבי
סיכון על מנת למנוע התרחבות של פערים בהמשך.

בהתאם לכך, גוברת בעולם וגם בישראל ההכרה כי נדרש לספק מענה רחב לצרכי הילדים, מלידה ועד גיל שש, ולהתייחס לכלל תחומי החיים: בריאות, רווחה, חינוך וטיפול, הורות, פנאי ועוד.

לקריאה נוספת...

חוק המועצה לגיל הרך

http://c-zo.co/Y4Z5