משרד החינוךאתר ההתייעצות

הזדמנות אמיתית להשפיע על עתיד הילדים

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""