משרד החינוךאתר ההתייעצות

"התמונה החינוכית" של בית הספר: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
בחודשים האחרונים מוביל צוות מקצועי במשרד מהלך שמטרתו הצגת נתוני הישגי בתי הספר העל-יסודיים, באופן שישקף בצורה הולמת יותר את מגוון העשייה בהם. אנחנו מבקשים להיוועץ עמך כי בפנינו אתגר כפול: בחירת המדדים בהם נתמקד, וניהול המהלך כולו כך שיצור ערך אמיתי בבתי הספר.
מידע נוסף

"התמונה החינוכית" של בתי הספר: מה נכון להציג ואיך נייצר ערך ניהולי?

  • במהלך השנים פרסום אחוזי הזכאות לבגרות ברמה המוסדית והיישובית, הפך למדד העיקרי דרכו נבחן בציבור בית הספר העל יסודי.
  • בחודשים האחרונים מוביל צוות מקצועי במשרד מהלך שמטרתו גיבוש "תמונה חינוכית" הכוללת נתונים אודות הישגים ערכיים ולימודיים בבתי הספר העל-יסודיים. "התמונה החינוכית" מבקשת לשקף בצורה הולמת יותר את מגוון העשייה בבתי הספר, זאת בין היתר לאור תפיסת הלמידה המשמעותית ותכנית ההיבחנות החדשה. תמונה זו תחליף את הפרסום השנתי של מדד הזכאות לבגרות.
  • חשוב לציין! "התמונה החינוכית" תכלול רק מדדים הניתנים למדידה כיום, ואלו יפורסמו לציבור לאחר שמנהלי בתי הספר יקבלו אותם לצורך המשך עבודה ותכנון.


המטרה: הצגת מבט רחב על העשייה החינוכית הבית ספרית אשר תוביל לשיפור תוצאות.


בפנינו אתגר כפול: בחירת המדדים בהם נתמקד, וקבלת החלטות על הפעולות שיבוצעו לפני, תוך כדי ואחרי פרסום המדדים, על מנת שיביאו לשינוי אמיתי בבתי הספר.


מסמך רקע- התמונה החינוכית  | מסמך רקע בערבית |  פירוט המדדים 

               

 [לצפייה בסרטון הסבר על התמונה החינוכית]   


להוספת תשובה יש לגלול לתחתית העמוד....