משרד החינוךאתר ההתייעצות

יחד עם ההורים, גם מרחוק: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

משבר הקורונה מציב לנו אתגרים רבים. אנו מבינים כיום שנצטרך לנהל את שגרת החירום גם לאחר חג הפסח. יש לכך משמעויות רבות למערכת החינוך, ואנו רוצים להבין אותן לעומק ולהיערך לקראתן.


ברצוננו ללמוד ממך מהם הצרכים של ילדיכם במהלך תקופת המשבר ועם החזרה לבתיה"ס?
כיצד ניתן לשפר את הלמידה מרחוק על מנת לשמור על רצף הלמידה? מהם הדברים שעובדים בצורה טובה? מה הדברים שמייצרים קשיים? ובעיקר - האם יש לכם רעיונות יצירתיים חדשים לאופן בו ניתן לבצע למידה איכותית מרחוק?