משרד החינוךאתר ההתייעצות

יחד עם התלמידים, גם מרחוק: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

זירה זאת מיועדת לתלמידים כדי לייצר חשיבה משותפת נוכח האתגרים הרבים עימם אנו מתמודדים יחד בימים אלו בצילו של משבר הקורונה.


במהלך משבר הקורונה והפסקת הלימודים הסדירים הפעיל משרד החינוך תוכנית למידה מרחוק. אנו בודקים את עצמנו וחשובה לנו דעתך על במספר שאלות: 

  • האם נכנסת בתקופה האחרונה ללמידה המקוונת?
  • האם הלמידה סייעה לך בהבנת החומר? האם נעזרת בה?
  • מה לדעתך כדאי לשפר במודל הלמידה מרחוק?
  • האם יש לך רעיונות נוספים לסיוע במצב בו בתי הספר סגורים ?

מחכים לרעיונות שלך!